Answer: to look proud
ōkina kao o suru (大きな顔をする)
nsm-approach.net. A resource base of publications using the Natural Semantic Metalanguage approach. 1 100+ detailed notices and counting!
Watashi wa ooki na kao wo suru hito to tomodachi ni naritakunai! 私は 大きな顔をする 人と友達になりたくない! → Aku tidak ingin berteman dengan orang yang berlagak sombong! Kare wa itsumo ookina kao wo shiteiru no ni jitsu wa amari tayori ni naranai!
See more videos for Ōkina Kao O Suru (大きな顔をする)
Ōkina ~ o suru | 大きな顔をする ∥Fazer-se importante;fingir;bazofiar. Suzushii ~ o shite iru |涼しい 顔 をしている∥Parecer despreocupado;assumir um ar indiferente;estar tranquilo;ter [ser] cara-de-pau.
Szczegóły słowa: 大きな顔をする | おおきなかおを する | ooki na kao o suru wraz z wyliczonymi formami gramatycznymi i wygenerowanymi przykładami
091_ 大きな顔をする Ōkina kao o suru / 092_ 大きな 口をきく Ōkina kuchi o kiku: 00:00:52: 47: 093_ふんぞりかえる Funzorikaeru / 094_鼻で笑う Hana de warau: 00:00:50: 48: 095_あぐらをかく Agura o kaku / 096_あごで使う Ago de tsukau: 00:00:48: 49
15. おかしな 顔 かお を する 。 Okashina kao wo suru ...