Answer: to rack one's brains
nōmiso o shiboru (脳味噌をしぼる)
Szczegóły słowa: 脳味噌 を絞る | のうみそを しぼる | noumiso o shiboru wraz z wyliczonymi formami gramatycznymi i wygenerowanymi przykładami
Szczegóły słowa: 脳 みそを絞る | のうみそを しぼる | noumiso o shiboru wraz z wyliczonymi formami gramatycznymi i wygenerowanymi przykładami użycia dla typu: u-czasownik
cudgel one s brain(s) 《略式》 脳 みそを しぼる , (忘れたことを思い出そうと)努力する. (見出しへ戻る headword ⇒ 脳味噌 ) * * * cudgel one s brain(s) 《略式》 脳 みそを しぼる , (忘れたことを思い出そうと)努力する.
Traduction — 脳...